Palvelut

 

Verkostohuolto Oy:n tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille kaukolämpö-, sadevesi, jätevesi-ja salaojaverkostojen häiriötön toimivuus. 

 

Salaoja- ja sadevesijärjestelmät

 • puhdistus ja TV-kuvaus sekä viettokaltevuuden mittaus, kuvausraportti
 • salaojaviemäreiden paikannus kartalle
 • salaojakaivojen korkomittaus
 • salaoja / sadevesitarkastuskaivojen esillekaivuu ja korotus
 • sadevesikaivojen ja rännien höyrysulatus

Jätevesijärjestelmät

 • puhdistus ja TV-kuvaus sekä viettokaltevuuden mittaus, kuvausraportti
 • viemäreiden paikannus rakennuksen sisällä
 • ulkopuolisen pohjaviemärin paikannus kartalle

Lämmitysjärjestelmät

 • lämmitysverkoston puhdistus ja huolto
 • lämmönjakohuoneen ja kaukolämpövaihtimen tarkastus ja raportti (sisältää lämpökamerakuvauksen)
 • kaukolämpövaihtimien huolto ja korjaus

Kaukolämpöverkostot

 • verkostohuollot
 • venttiilikaivohuollot
 • rakennuttamispalvelut