Verkostohuolto® VäestöTARKASTUS

Pelastuslaissa (379/2011) säädetään: rakennuksen omistajan tulee huolehtia siitä, että väestönsuojan kunnossapitoa koskevat vaatimukset täyttyvät.

Tiedätkö varmuudella onko kiinteistönne väestönsuojassa kaikki kunnossa?

Mitä VäestöTARKASTUS sisältää?

VäestöTARKASTUS -palvelu tuo ajantasaisen tiedon ja suunnitelman osaksi kiinteistön kunnossapidon PTS:aa.

  • Merkintöjen ja varusteiden tarkastus
  • Padotusventtiilin tarkastus
  • Tiiveyskoe
  • Verkostohuolto® VäestöTARKASTUS -raportti: kuvat ja toimenpide-ehdotukset

Miten VäestöTARKASTUS tehdään?

VäestöTARKASTUS selvittää aluksi ovatko väestönsuojan merkinnät ja varusteet olemassa. Sen jälkeen tarkastetaan väestönsuojan padotusventtiilin toiminta ja tehdään tiiveyskoe. Lopuksi laaditaan tarkastusraportti ja tiiveyspöytäkirja.

  • Tarkastus dokumentoidaan valokuvin
  • Havaitut puutteet/viat kirjataan ylös
  • Tilaajalle VäestöTARKASTUS-raportti ja tiiveyspöytäkirja

VäestöTARKASTUS on työkalu!

VäestöTARKASTUS -raportin tehtävä on olla osa kiinteistön kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Se antaa tiedon väestönsuojan nykytilanteesta ja mahdollisista puutteista sekä kertoo toimenpide-ehdotuksien avulla mitä toimia väestönsuojan kunnossapito jatkossa edellyttää.

  • Korjaustarpeiden aikataulutus ja hinta-arviot
  • Helpottaa kunnossapidon budjetointia
  • Vuosisopimuksella* väestönsuoja pysyy toimintakunnossa

* Vuosisopimus ei ole pakollinen.

Lataa palvelun PDF-tuotekortti alla olevan linkin kautta.