verkostohuolto.fi tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi 9.11.2023

Suomen Verkostohuolto Oy
Varikkotie 23
96100 Rovaniemi

Y-tunnus: 3112552-7

Näiden palveluiden osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen
info(at)verkostohuolto.fi

1. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia asiakkaan yhteyshenkilön sekä asiakkaan tilauksiin ja/tai toimituksiin liittyvien henkilöiden tietoja.

Perustiedot, esimerkiksi:
Nimi ja osoitetiedot
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Työnantajayritys, asema, titteli ja toimialue
Tunnistetiedot, esimerkiksi
Henkilönumero
Veronumero
Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus
Pienyrityksen omistajan luottotietojen tarkistus
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, esimerkiksi
Tieto yhteyshenkilöstä toimituksissa ja laskutuksessa
Tilin käyttöoikeustiedot
Asiointikieli
Markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyviä tietoja, esimerkiksi
Tiedot tapaamisista ja muusta yhteydenpidosta
Asiakaspalvelupuhelunauhoitteet
Asiakaspalautteet
Postituslistat esimerkiksi asiakaslehteä varten
Kiellot vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen

2. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Käsittelemme tietojasi rekisterinpitäjän ja yritysasiakkaan asiakassuhteen ylläpitämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi sekä laskuttamista, saatavien valvontaa, tuotteiden toimittamista ja palveluiden tuottamista varten. Lisäksi tietojasi käsitellään uusasiakashankinnan, myynnin, asiakastuen antamisen ja asiakasviestinnän yhteydessä. Tietojasi voidaan käsitellä myös ostotapahtumiin tai asiakkuuteen perustuvien arvontojen tai muiden kampanjoiden toteuttamiseksi.

Edellä mainittujen tietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu käsitellä sen henkilön tietoja, jonka työtehtäviin yhteistyö kanssamme kuuluu.

3. Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään palveluissamme seuraavasti:
Yhteyshenkilön tietoja säilytetään sen aikaa, kun henkilö toimii yrityksen yhteyshenkilönä ja kolme kuukautta siitä, kun olemme vastaanottaneet ilmoituksen, ettei henkilö enää toimi yhteyshenkilönä.
Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kuuden vuoden ajan.

4. Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Verkostohuolto ilmoittaa, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei, sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.
Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

5. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Verkostohuollon tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön.

Saat yhteyden Verkostohuollon tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön sähköpostitse tietosuoja(at)verkostohuolto.fi

6. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Verkostohuolto rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Verkostohuolto pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

Tietotekniikkapalveluiden tuottajia
Logistiikkapalveluiden tuottajia
Maksupalveluiden tuottajia
Markkinointipalvelujen tuottajia
Asiakaspalvelun tuottajia

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

7. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

8. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Jotta voisimme tarjota edustamallesi yritykselle palveluitamme, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi- ja yhteystietosi.

9. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme profiloi henkilötasolla emmekä tee automaattista päätöksentekoa henkilötietoihin liittyen.

10. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

11. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

Vastaanotamme tietoja yritykseltä tai yritystä edustavilta henkilöiltä.

Päivitämme yritykseen liittyviä tietoja Bisnodelta tai Asiakastiedolta esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön nimen.

Hyödynnämme julkisia tietolähteitä, kuten FaktaNet-palvelua uusiasiakashankinnassa.

Lisäksi päivitämme yritykseen liittyviä tietoja, esimerkiksi nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön nimen tai yhteyshenkilön tiedot esimerkiksi Bisnodesta, Suomen Asiakastieto Oy:stä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai muusta vastaavasta julkisesta rekisteristä.

12. Tietosuoja-asioista vastaava henkilö

Voit olla yhteydessä Verkostohuollon tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Verkostohuollon toiminnoissa.

Saat yhteyden Verkostohuollon tietosuoja-asioista vastaavaan henkilöön sähköpostitse tietosuoja(at)verkostohuolto.fiKäytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Kiellä
Hyväksy
Peru