Verkostohuolto® SadevesiPTS - nopea tilannetieto

Jos sadevesiviemärien tilanne ei ole tiedossa, osana kiinteistön kunnossapidon PTS:aa, suosittelemme SadevesiPTS -kartoituksen teettämistä välittömästi. SadevesiPTS antaa nopeasti tilannetiedon ja tuo sadevesiviemärit mukaan kunnossapidon PTS:aan. Kiinteistön kunnossapidossa ennakoiva toiminta on aina edullisempaa.

Mitä SadevesiPTS
palvelu sisältää?

 • Piirustusten saatavuuden selvitys
 • Sadevesikaivojen tarkastus
 • Sadevesikaivojen sakkapesien tarkastus
 • Pumppaamon tarkastus
 • Verkostohuolto® SadevesiPTS -raportti: kuvat ja toimenpide-ehdotukset

Miten SadevesiPTS
-kartoitus tehdään?

SadevesiPTS -kartoituksessa selvitetään aluksi ovatko kiinteistön sadevesipiirustukset saatavilla ja sadevesikaivot näkyvillä. Näiden jälkeen ammattilaisemme suorittavat kiinteistön sadevesikaivojen sakkapesien sekä pumppaamon tarkastamisen.

 • Kartoitus dokumentoidaan valokuvin
 • Havaitut puutteet/viat kirjataan ylös
 • Tilaajalle SadevesiPTS-raportti

SalaojaPTS on työkalu!

SadevesiPTS -kartoitusraportin tehtävä on olla osa kiinteistön kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Se antaa tiedon sadevesiviemärien nykytilanteesta ja kertoo toimenpide-ehdotuksien avulla mitä toimia sadevesiviemärien kunnossapito edellyttää tulevien vuosien aikana.

 • Korjaustarpeiden aikataulutus ja hinta-arviot
 • Helpottaa kunnossapidon budjetointia
 • Vuosisopimuksella* PTS pysyy ajantasalla

* Vuosisopimus ei ole pakollinen.

Lataa palvelun PDF-tuotekortti alla olevan linkin kautta.