Verkostohuolto® JätevesiKUNTO - oikea tieto tutkimalla

Jos tieto perustuu olettamuksiin, on korkea aika tilata kiinteistölle JätevesiKUNTO -tarkastus. JätevesiKUNTO -palvelun avulla jätevesiviemäriongelmien syyt saadaan selville. Suosittelemme teetettäväksi myös aina ennen korjaustöitä.

Mitä JätevesiKUNTO
-palvelu sisältää?

 • Piirustusten saatavuuden selvitys
 • Jätevesiviemärien kuvaus ja viettokaltevuuden mittaus putkistokameralla
 • Viemärikaivojen korkojen GNSS-mittaus
 • Tarkepiirros
 • Verkostohuolto® JätevesiKUNTO -raportti sisältäen videoraportin

Miten JätevesiKUNTO
-tarkastus tehdään?

JätevesiKUNTO -tarkastuksessa katsotaan vastaavatko viemäripiirustukset todellista tilannetta. Jätevesiviemärien kunto kuvataan ja viettokaltevuuden toimivuus mitataan Ridgid -putkistokameralla. Viemärikaivojen korot mitataan GNSS-mittauslaitteistolla. Lopuksi laaditaan tarkepiirros.

 • Dokumentointi videokuvalla ja valokuvin
 • Havaitut puutteet/viat kirjataan ylös
 • Tilaajalle JätevesiKUNTO-raportti

JätevesiKUNTO säästää!

JätevesiKUNTO -tarkastusraportin tehtävä on toimia jätevesiviemärien kunnossapidon pohjana niin ylläpidon (huollot) kuin korjaustenkin suunnittelussa. Tarkka videokuvaraportti toimenpide-ehdotuksineen kertoo puolueettomasti tilanteen ja luo edellytykset oikealle ja riittävän ajoissa tehtävälle päätöksenteolle.

 • Korjaustarpeiden aikataulutus ja hinta-arviot
 • Nopeampi päätöksenteko tarkalla tiedolla
 • Tuo säästöä auttamalla ennakoimaan

Lataa palvelun PDF-tuotekortti alla olevan linkin kautta.Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Kiellä
Hyväksy
Peru